Välkommen till MR Teknik
Våra tjänster
Behöver du kompetent arbetskraft
till ditt nästa projekt?
Få ett prisförslag
Vi kan hjälpa dig?
Våra tjänster
Se alla våra tjänster
Våra tjänster
Föregående
Nästa

Våra Tjänster

VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED?

Projektledning
projektledning

Projektledning

Vi bryr oss om våra kunder

Behöver du en projektledare, platschef, arbetsledare, BAS-U,Site Safety Manager eller motsvarande? Hos oss finns kompetens att åta uppdrag för konstruktion, problemlösning, kvalitetskontroll och ledning inom många olika arbetsområden. Arbetssätt och dokumentation enligt gällande regelverk är alltid en självklarhet för oss.

Kvalitetssäkring

Vi kvalitetssäkrar allt arbete

Vi har möjlighet att förse dig med arbetsledare med erfordelig kompetens, eller ta tag i hela projekt åt er och er organisation.Vi ser till att rätt kompetens finns på plats för att utföra projektets olika arbetsmoment. Inom företaget ställs höga krav på aktuella behörigheter och detta gäller även för andra knutna till projekt vi arbetar med. Löpande säkerhetsuppföljningar och behörighetskontroller är en självklarhet, förutom ordinarie yrkeskunnande för att utföra tilldelade arbetsuppgifter.Vi verkar för en positiv framdrift i projekt vi är delaktiga inom. Vi verkar för en nära relation mellan beställare och underentreprenör där krav och skyldigheter gäller lika för alla.

diamond
projektledning

Utifrån era behov

Vi hjälper dig

Vi har möjlighet att förse dig med arbetsledare med erfordelig kompetens, eller ta tag i hela projekt åt er och er organisation.Vi ser till att rätt kompetens finns på plats för att utföra projektets olika arbetsmoment. Inom företaget ställs höga krav på aktuella behörigheter och detta gäller även för andra knutna till projekt vi arbetar med. Löpande säkerhetsuppföljningar och behörighetskontroller är en självklarhet, förutom ordinarie yrkeskunnande för att utföra tilldelade arbetsuppgifter.Vi verkar för en positiv framdrift i projekt vi är delaktiga inom. Vi verkar för en nära relation mellan beställare och underentreprenör där krav och skyldigheter gäller lika för alla.

Drift & Service

Drift & Service

PRESTATION

Oavbruten drift och tillgänglighet är viktigt för en verksamhet att kunna nå satta mål och lagda körplaner. Använd oss som förstärkning, ersättare eller avlösare på särskilt viktiga platser.Lång erfarenhet och auktoriserade kunskaper hos vår personal säkerställer bästa möjliga effekt från er anläggning.Vi tillhandahåller mekaniska tjänster, smörjning/oljebyten, nykonstruktion, motor-/axeluppriktningar och lagermontage för att några nämna av våra servicetjänster.

Underhåll

VI KVALITETSSÄKRAR ALLT ARBETE

Vi utför service och underhåll på alla typer av industrier. Vi en partner som man alltid ska kunna vända sig till när det gäller sitt förebyggandeunderhåll och långsiktig planering.Med den kompetens vi har så sysselsätter vi personal inom allt från smörjning till underhållsplanering inför stora stopp. Vi tillhandahåller jour och beredskap för våra kunder när situationer akut behöver åtgärdas.

Mekaniska tjänster

PRESTATION

Lagermontage, motor- och axeluppriktningar, smörjning och oljebyten – det är typiska arbeten inom denna kategori vi har mångårig erfarenhet av.Kombinerat med beredskapstjänst, jour eller arbetsledning levererar vi ett helt paket för er organisation.

Anläggningar

VI KVALITETSSÄKRAR ALLT ARBETE

Svets & Smide

Svets & Smide

AUKTORISERADE

Vi arbetar med svets inom industri samt kompletterande mekaniskt arbete. Hos oss får kunden mångårig svetserfarenhet och yrkeskunnande. Miljöhänsyn och säkerhet är alltid faktorer i genomförandet av våra uppdrag. Vi är certifierade enligt 3834-2 Vi samarbetar med Dekra för att säkerställa högsta kvalité

Verkstad

INOM ALLA OMRÅDEN

Från idé till färdig produkt är vad man önskar sig. Vi hjälper dig med det du behöver inom ditt område. Nya utrymningstrappor räcken eller en hel ny maskinhall. Vi har egen verkstad där vi gör all tillverkning.

Svets & industriservice

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Inom industrin är det viktigt att kunna leverera med högsta kvalité och kunna åta sig alla möjlig jobb. Vi jobbar med tryckbärande anordningar, pannservice och vanligt smide. För oss är det viktigt att kunna täcka större område av behovet som ni kan ha på era anläggningar.

Höga Höjder

Höga höjder

VI KAN HJÄLPA TILL DÄR ORDINARIE PERSONAL INTE VILL ARBETA.

Säkerhet, byggnation och underhållsarbete på höga höjder och i trånga utrymmen kan göra det svårt att använda byggställningar och skylift. Arbeten kan bli både kostsamma och tidskrävande.Reparbete bygger på att man istället för byggställningar eller skylift använder enbart rep- och klätterutrustning. Operatörerna tar sig själva till arbetet hängande. Metoden är flexibel och tillåter operatören att på ett enkelt sätt byta arbetsposition och nå svåråtkomliga platser.

Skorstenar

Kontroll: Med reparbete så kan man smidigt kontrollera en skorstens helhet, både yttre och inre. Vi utför NDT (non destructive testing) såsom visuell besiktning, ultraljud och penetrantprov.

Knacka upp skadade områden eller provborrningar för att utvinna en borrkärna för att se t.ex. betongens och armeringens hälsa kan man också utföra smidigt. Efter detta kan man sedan ta beslut om åtgärd och utföra reparation, utan varaktiga driftstopp eller störningar. Besiktning och åtgärd av skadad skorstenstegel är också en vanlig åtgärd med reparbete som metod.

Belysning: montage/demontage av belysning och armaturer. Utbyte av befintlig installation samt reparationer går utmärkt att utföra hängandes i rep.

Flexibelt arbetsätt

Det finns dock alternativ till byggnadsställningar som i många fall är billigare, säkrare och mer flexibla. På MR Teknik & Service arbetar vi med det som brukar kallas reparbete eller rope access. Reparbete bygger på att man istället för byggställningar använder enbart rep och klätterutrustning. Operatörerna hissar sedan ner sig själva från en fästningspunkt och utför arbetet hängande. Metoden är flexibel och tillåter operatören att på ett enkelt sätt byta arbetsposition och nå svåråtkomliga platser.

Rökdykning

Rökdykning

KEM & RÖKDYKNING

  1. Säkerhet
  2. Tillgänglighet
  3. Snabba åtgärder
  4. Farliga utrymmen
  5. m.m.
Solpaneler

Solpaneler

FÖRNYBAR ENERGI

Vi designar och monterar nyckelfärdiga solcellsanläggningar som skräddarsys för varje kund. Under projekteringen dimensionerar och optimerar vi din anläggning så att du får maximal utdelning på din investering. Våra flexibla monteringssystem fungerar på alla på marknaden förekommande takbeläggningar och i alla lutningar, från platt tak till vertikal placering på en vägg eller liknande. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi erfarenhet från solenergibranschen sedan 1994. Vi tar hand om all administration och kontakt med myndigheter och elbolag, exempelvis Bygglov, ROT och Solcellsbidrag, Föranmälan och Färdiganmälan.

Välkommen
till MR Teknik

FLEXIBLA LÖSNINGAR ÖVERALLT

Företaget MR Teknik och Service bildades 2011.Redan då var tanken att erbjuda flexibla lösningar och verka för utbildad kompetens i egna verksamheten.

Med bakgrund i byggnadsindustrin och mekanik breddas kompetensen i företaget genom åren med de resurser som anställs.Främst har vi varit verksamma kring Stockholmsområdet då det är där våra kunder funnits, förut var vår administration centralt placerad, men nu ligger vårt besökskontor i Arlandastad.

För några år sedan förvärvade MR Teknik & Service företaget IFO Industriprojekt för att vidare säkra kompetens, främst inom svets och smide.

Robin Ringkvist

CO-FOUNDER OF MR-TEKNIK

signature

Varför oss?

VERKSAMHETSPOLICY

Stort antal
tjänster

MR Teknik är ett företag med bred kompetens från många olika branscher vilket gör att vi snabbt och säkert löser de problem som uppkommer.

Typiska arbetsmiljöer och uppdrag ni kan nyttja oss för:
Bergrum, industrier, trånga utrymmen och höghöjdsarbeten

Personligt
engagemang

Ett personligt engagemang med våra kunder och samarbetspartners är viktigt för oss så att vi kan leva upp till de åtaganden vi har genom hela kundprocessen.

Kvalitets- och
miljöfrågor

Vi har konstaterat att drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kundtillfredsställelsen är kunskap, kompetens och service våra viktigaste framgångsfaktorer.

Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt författningskrav som vi berörs av, och genom diskretion och seriositet tillfredsställa våra kunders specifika krav, behov och förväntningar.

Några av våra kunder

CERTIFIKAT

Våra certifieringar

Logo-white

Verksamhet inom industri och anläggning med strävan om enklare och bättre lösningar på problem som uppstår i vår vardag.

Vi erbjuder svetsning, montage, höghöjdsarbeten och installationer utförda av vår kompetenta personal.

Kontakt

Få ett prisförslag

KOM I KONTAKT

Jobba med oss